O mně

www.evaskybova.cz 

mentorka ženských meditací Mohendžodáro

lektorka cvičení Mohendžodáro

absolventka celoročních škol Mohendžodáro (II. ročník, III. ročník), mentorka meditací level 1 a 2, cvičitelka level 1

terapeutka metamorfní techniky

Metamorfní technika je výjimečná metoda pro uvolnění energetických bloků vytvořených v průběhu vývoje naší bytosti v prenatálním období, kdy se zformovalo naše základní nastavení - postoje, přesvědčení a programy. Je to jemná masáž reflexních zón páteře ovlivňující jemnohmotnou úroveň lidské bytosti. 

 

certifikovaná praktička metody Access Bars / Energetický Facelift

certifikovaná facilitátorka kurzů Access Bars

Access Consciousness je soubor technik a nástrojů rozšiřujících vědomí, působících na uvolnění programů, přesvědčení, paradigmat a emocí, jež blokují prožívání života v radosti a s lehkostí.

 

absolventka kurzu R1 metody RUŠ

 

maminka 3 dětí, obdivovatelka celostní medicíny, šiřitelka vědomého přístupu k životu

další zájmy v oblastech:

prevence zdraví (metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Josefa Jonáše – zkouška 1. stupně; psychosomatika; homeopatie)

výchova dětí (vzdělávací kurz Respektovat a být respektován; Výchova nevýchovou, Vzdělávací program MENSA NTC Learning - soubor technik a cvičení ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí)

výživa (Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu)