O mně

mentorka ženských meditací Mohendžodáro

terapeutka metamorfní techniky (MT = jemná masáž reflexních zón páteře ovlivňující jemnohmotnou úroveň lidské bytosti, www.inspirala.cz)

absolventka kurzu R1 metody RUŠ

maminka 3 dětí

obdivovatelka celostní medicíny

šiřitelka vědomého přístupu k životu

další zájmy v oblastech:

prevence zdraví (metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Josefa Jonáše – zkouška 1. stupně; psychosomatika; homeopatie)

výchova dětí (vzdělávací kurz Respektovat a být respektován; Výchova nevýchovou www.nevychova.cz; Vzdělávací program MENSA NTC Learning - soubor technik a cvičení ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí)

výživa (Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu)